Sifu Guo Wei Zhan

Sifu Guo talks about the value of Wing Chun and Wushu as a whole. Filmed in Nanhai, Foshan China at Guo’s Wing Chun Kwoon.